Geschiedenis van de massage

Waar het woord massage vandaan komt weet niemand precies.
Het woord kan uit het Grieks komen van massein, wat van kneden is afgeleid, uit het Arabisch van mass, wat zacht betekent of uit het Hebreeuws van maschesch, wat betasten betekent. Van welke taal het dan ook komt, het woord massage wordt nu internationaal gebruikt.

De allereerste melding van een massage dateert van ongeveer 2700 v. Chr uit China. De therapie bestond ook uit ademhalingsoefeningen en oefeningen voor handen en voeten. De Chinezen gaan uit van een evenwicht tussen twee polen, yin en yang. Deze polen komen terug in de 12 meridianen (energiebanen) in ons lichaam waarvan 6 yin en 6 yang zijn.
Specifieke kruiden en acupunctuur moesten naast het masseren voor een goede gezondheid zorgen. Artsen werden dan ook betaald door hun gezonde klanten en niet door hun zieke patiënten. Dit was dus al een vroege vorm van preventief werken.

Uit India wordt de massage in ongeveer 1800 v. Chr. beschreven als een gezondheidsbevorderend middel.
Egypte heeft geen teksten, maar wel afbeeldingen waarop massages staan afgebeeld.
In Griekenland werden massages gegeven om hygiënische redenen en bij sportwedstrijden om blessures en vermoeidheid te voorkomen. Dit is al een voorloper van onze sportmassage.
De beroemde Griekse arts Hippocrates gaf bij allerlei aandoeningen zelf ook massagebehandelingen.
In het Romeinse Rijk was al bekend dat schadelijke stoffen verwijderd worden door een massage en dat na een massage met knedingen de spieren meer voorbereid op actie waren of juist meer ontspannen na actieve inspanning.
Na de val van het Romeinse Rijk in Europa raakte het masseren in de vergetelheid door invloed van de kerk.
Pas rond 1530 n.Chr. werd het nut van masseren weer beschreven door een chirurg, die zag dat zijn patiënten na massages beter genazen.

Heel belangrijk voor de huidige massages is Per Ling (1776-1839) geweest. Naast therapeutische oefeningen (gymnastiek) voor allerlei ziekten bedacht hij ook handbewegingen voor het masseren. Deze vorm wordt de Zweedse massage genoemd.
Daarna verspreidde dr. Mezger (1838-1909) de massages onder de hogere kringen van Europa. Veel artsen leerden zijn technieken te gebruiken. Zijn handgrepen worden nog steeds uitgevoerd in een Klassieke massage en de namen daarvan nog steeds gebruikt.
Na hem zijn er veel boeken en publicaties verschenen over masseren. In de loop der jaren kwamen er meer massagegrepen bij en werden nieuwe visies op het masseren beschreven.
De Klassieke massage en de sportmassage zijn ontwikkeld uit verschillende grepen, die rond 1900 bedacht zijn.