Praktijkvoorwaarden

Op alle behandelingen en workshops bij praktijk Lotus zijn deze voorwaarden van toepassing. Bij het maken van een afspraak en/of aanmelding voor een workshop stem je als cliënt of deelnemer in met deze voorwaarden.

Inschrijving en betaling
Aanmelden voor een kennismakingsmassage of een workshop kan via de aanmeldformulieren op de verschillende websitepagina’s. Je ontvangt een bevestiging per e-mail.
Betaling kan bij de kennismakingsmassage contant of via de bank. Bij vervolgafspraken wordt het bedrag via de bank overgemaakt. Voor de Healy sessies geldt ook dat het bedrag vooraf overgemaakt dient te worden.
Een workshop wordt vooraf via de bank betaald. Jouw plek is dan definitief gereserveerd.

Afmelden
Afmelden voor een afspraak of workshop kan via de mail of telefonisch. Dit kan 24 uur van te voren zonder dat er kosten in rekening worden gebracht.
In geval van ziekte of een onverwachte gebeurtenis graag zo snel mogelijk telefonisch contact opnemen.
Tijdens de Corona periode geldt dat je bij lichte verkoudheidsverschijnselen je ook op de dag van de afspraak kunt afmelden zonder dat daar kosten aan zijn verbonden.

Annulering afspraak/workshop door mij
Mocht je afspraak wegens ziekte of onverwachte gebeurtenis niet door kunnen gaan, dan word je zo snel mogelijk gemaild of gebeld. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt.

Het minimumaantal om een workshop door te laten gaan is 2 deelnemers. Mocht er onvoldoende belangstelling zijn, dan krijg je een paar dagen voorafgaand aan de workshop per mail bericht. Het bedrag van de workshop wordt dan teruggestort.
Bij ziekte of overmacht krijg je een mail of telefoontje. Er wordt dan op een ander tijdstip met alle deelnemers een alternatieve datum gezocht.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal dat je krijgt tijdens of na een workshop mag niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Wil je bepaalde informatie doorgeven? Dat is prima, maar vraag dan eerst toestemming hiervoor via de mail.

Beeld- en geluidopname
Tijdens de workshops kunnen foto’s of opnames worden gemaakt. Dit beeldmateriaal kan voor promotie worden gebruikt op de website of social media. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kun je dit melden voor of tijdens de activiteit. Altijd zal de privacy worden gewaarborgd. 

Je mag zelf ook foto’s maken na toestemming van mij en/of andere deelnemers.

Verantwoordelijkheid eigen gezondheid
De kennismaking is de intake. Dit eerste consult is bedoeld voor mij om een goed beeld te krijgen van je gezondheid, klachten, leefwijze, huis/werksituatie en eventueel medicatie. Jij blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je gezondheid. Bij twijfel raadpleeg dan je huisarts of behandelend arts.

Een massage is niet mogelijk bij:

 • Koorts (bijv. bij griep)
 • Infectie
 • Steenpuist
 • Zware psychische klachten/ psychoses
 • Pacemaker en ernstige hartproblemen
 • Chemo en bestraling behandeling bij kanker
 • Acute hoofdpijn/migraine
 • Vaak voorkomende duizeligheid (evt. in combinatie met nekklachten)
 • Begin burn-out

Een massage is mogelijk na overleg met je behandelend arts bij:

 • Anti-depressiva
 • Lichte psychische klachten
 • Lichte hartproblemen/ bloedverdunners

Een massage kan twijfelachtig zijn bij verkoudheid. Bij een lamlendig gevoel is het minder geschikt, dus hierbij is het goed om je eigen gevoel te volgen.
Ook voor een Healy sessie gelden een aantal beperkingen wanneer je bepaalde medicatie gebruikt.

Tijdens een workshop kunnen processen in gang worden gezet en/of blokkades worden doorbroken. Voor deelname aan een workshop is het daarom wenselijk, dat je een goede (fysieke, mentale, emotionele) gezondheid hebt.
Zie ook de lijst hierboven ivm gezondheidsklachten om een idee te krijgen wanneer deelname lastig kan zijn.

Bij alle behandelingen geldt, dat na een behandeling soms de klachten kunnen verergeren en/of vermoeidheid kan optreden. Dit is meestal een lichamelijke reactie op de toegediende prikkels. Deze reacties moeten binnen 2 dagen weg zijn. Het advies is om na de behandeling extra water te drinken en rust te nemen.

Weigering massage of deelname workshop
Redenen om je een massage of workshop te weigeren zijn:

 • Wanbetaling
 • Slechte algehele gezondheid of ernstige (psychische) klachten
 • Het achterhouden van relevante informatie over je klachten/medicatie/overleg arts
 • Erotische handelingen willen of opmerkingen in die richting maken
 • Verstoring groep tijdens een workshop
 • Bij onjuist gebruik lesmateriaal

Verzekering, klacht- en tuchtrecht
Voor aantoonbare schade aan kleding en letsel veroorzaakt in de praktijk is een verzekering via Balens BV afgesloten.

Het kan voorkomen dat je als cliënte van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Het staat je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jou gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.
Met ingang van 2019 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Wanneer je een klacht hebt kun je contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure. Kijk voor meer info bij NIBIG 

Privacy
Al je gegevens worden verantwoord opgeslagen en alléén in overleg met jou aan derden doorgegeven (bijv. naar andere therapeut of arts na doorverwijzing). Je kunt je gegevens altijd opvragen en/of wijzigen. Het intakeformulier wordt 10 jaar bewaard.

Jouw mailadres en telefoonnummer worden alléén gebruikt voor onze communicatie t.a.v. afspraken, overleg, vragen en informatie, die te maken hebben met de behandeling of workshops.

Na toestemming via de intake of website wordt jouw mailadres gebruikt voor de Prikkelpost.
Deze nieuwsbrief verschijnt 4 tot 6 keer per jaar. Hiervoor kun je je altijd afmelden.

[ terug ]